Om Blå Tillväxt

Inom ramen för Blå Tillväxt samarbetar Föreningen Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen för att öka medvetenheten om sjöfartens betydelse för arbetsmarknaden, miljön och tillväxten.

Målet är att riksdag och regering ska skapa goda förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart. Tillsammans arbetar organisationerna för att villkoren för sjöfartsnäringen ska vara förutsägbara och långsiktigt konsekventa. Samarbetet kallades tidigare Blå skatt, men har bytt namn till Blå Tillväxt sedan tonnageskatten infördes i Sverige 2017. Vi har en unik och lång erfarenhet av att arbeta framgångsrikt med varandra.

Läs gärna mer på sidan om vad en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart betyder för Sverige och hur vi når dit. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill diskutera.

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.