Matros surrar med kätting på ett ro/ro bildäck.

Jobb

Den maritima näringen i Sverige har stor potential att växa med fler svenskflaggade fartyg.

läs här
Miljöbild, hav och Stena Linefärja

Miljö

Sjöfarten är en viktig kraft för klimatomställningen och för att Sverige ska uppnå miljömålen.

läs här
Alfapet bokstäver MONEY, ligger på dollarsedlar

Tillväxt

Rederierna är en drivkraft i det maritima klustret som bidrar till att öka tillväxten och stärka handeln.

läs här

Förutsägbara villkor

Det finns tre viktiga och avgörande åtgärder för regering och riksdag att genomföra för att den svenska sjöfarten ska kunna växa med kraft. Dessa åtgärder är inte förenade med några stora kostnader, utan tvärtom kommer de att generera ökade skatteintäkter och goda samhällseffekter. Det handlar om justeringar snarare än finansieringar.

Läs mer som de tre åtgärderna här

Röster om sjöfarten...

Tomas Eneroth

Tomas Eneroth

Tomas är infrastrukturminister.

Idag är sjöfarten en kraftig underutnyttjad bransch och det finns så mycket vi kan göra. Det är klart att vi som svensk regering vill se svenska företag blomstra och som sjöfartsnation ska vi naturligtvis ha en egen flotta.

User

Pia Berglund

Pia är fd. nationell samordnare för inrikes sjöfart på Trafikverket.

Internationellt finns miljöfrågorna högt på agendan och där ligger Sverige långt framme. Det är roligt att se att det är ett sådant driv vad gäller forskning och utveckling på svenska rederier. De vill ligga i framkant på många områden, inte minst vad gäller miljöutveckling, och gör det också. Sverige har mycket att bidra med