Matros surrar med kätting på ett ro/ro bildäck.

Jobb

Den maritima näringen i Sverige har stor potential att växa med fler svenskflaggade fartyg.

läs här
Miljöbild, hav och Stena Linefärja

Miljö

Sjöfarten är en viktig kraft för klimatomställningen och för att Sverige ska uppnå miljömålen.

läs här
Alfapet bokstäver MONEY, ligger på dollarsedlar

Tillväxt

Rederierna är en drivkraft i det maritima klustret som bidrar till att öka tillväxten och stärka handeln.

läs här

Förutsägbara villkor

Det finns tre viktiga och avgörande åtgärder för regering och riksdag att genomföra för att den svenska sjöfarten ska kunna växa med kraft. Dessa åtgärder är inte förenade med några stora kostnader, utan tvärtom kommer de att generera ökade skatteintäkter och goda samhällseffekter. Det handlar om justeringar snarare än finansieringar.

Läs mer som de tre åtgärderna här